Effective Problem Solving – co to jest?

metoda effective problem solving

Nawet przy najlepiej zorganizowanym i zoptymalizowanym procesie nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie błędów. A skoro nie jesteśmy w stanie uniknąć problemów, należy się na nie jak najlepiej przygotować. Aby ułatwić to zadanie, opracowano szereg różnych narzędzi, które mogą nam w tym pomóc. EPS — Effective Problem Solving to jedno z nich.

Effective Problem Solving – czym jest?

Effective Problem Solving, w skrócie EPS, a po polsku efektywne rozwiązywanie problemów, to jedna z metod rozwiązywania problemów, przynależna do filozofii Lean Manufacturing/Lean Management. O „szczupłym zarządzaniu” słyszało już wiele osób, dlatego przedstawimy tu jedynie pokrótce najważniejsze informacje. W dużym skrócie filozofia Lean opiera na budowaniu przewagi na rynku poprzez eliminowanie szeroko pojętego marnotrawstwa, a także poprzez ciągłe dążenie do doskonalenia. Ideą, która powinna nam przyświecać, to, że nie ma procesu, którego nie można udoskonalić. W tym celu opracowano szereg metod rozwiązywania problemów, ujętych wspólnie jako narzędzia Problem Solving.

Jak wygląda proces rozwiązywania problemów?

Celem metod Problem Solving jest szybkie przeanalizowanie danego problemu i dotarcie do jego przyczyny źródłowej. Decydując się na odbycie szkolenia Problem Solving, poznamy narzędzia rozwiązywania problemów, a także znalezienie trwałych sposobów na ich rozwiązanie. Jedną z bardziej popularnych metod rozwiązywania problemów jest metoda 8D. Jak sama nazwa wskazuje, do rozwiązania problemu dochodzi poprzez 8 etapów. Tylko poprzez zdefiniowanie prawdziwych przyczyn problemu jesteśmy w stanie wyeliminować go na stałe. Jednocześnie rozwiązywanie problemów jakościowych nie powinno trwać zbyt długo. Podzielenie procesu na 8 kroków pozwoli dokonać tego w sposób zorganizowany i przemyślany.

Do innych metod skutecznego rozwiązywania problemów należą także takie techniki jak m.in.:

  • burza mózgów, czyli metoda zespołowego rozwiązywania problemów
  • testowanie hipotez
  • metoda prób i błędów

W programie szkolenia Effective Problem Solving znajdziemy także myślenie lateralne. Pod tym pojęciem kryje się sposób twórczego rozwiązywania problemów poprzez odrzucenie gotowych rozwiązań i schematów. Zamiast tego poszukuje nowych, kreatywnych powiązań i tworzy inne wzorce.

Co umożliwia nam wdrożenie narzędzi Effective Problem Solving?

Zoptymalizowany proces skutecznego rozwiązywania problemów pozwala przede wszystkim na szybkie zdefiniowanie problemu i dotarcie do przyczyny źródłowej. Tylko prawidłowe wskazanie pierwotnej przyczyny umożliwia wyeliminowanie niezgodności w sposób trwały. Co z kolei prowadzi do obniżenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo i długofalowych oszczędności. Kolejną korzyścią jest wzrost zaangażowania pracowników i ich większa motywacja. By stosowane techniki rozwiązania problemu odniosły prawidłowy skutek, procesem powinien się zająć interdyscyplinarny zespół, złożony ze specjalistów różnych dziedzin i pracowników różnych działów. Filozofia Lean uczy nas, żeby źródła problemów szukać w błędnym procesie, a nie ludziach, co także przekłada się na wzmocnienie pozytywnej motywacji w zespole.