Kim jest koordynator produkcji? Czy łatwo nim zostać?

koordynator produkcji

Prawidłowe zarządzanie procesem produkcyjnym to w dużej mierze dobra organizacja pracy. W zakładzie produkcyjnym odpowiada za to najczęściej koordynator produkcji. Na czym dokładnie polegają jego obowiązki? Jakie umiejętności są potrzebne na tym stanowisku?

Kim jest koordynator produkcji?

Koordynator, czy też kierownik produkcji zakładu odgrywa kluczową rolę dla bezawaryjnego przebiegu procesów produkcyjnych. Ciąży nam duża odpowiedzialność. Koordynator nadzoruje pracę zespołu i odpowiada za wywiązanie się z zaplanowanej normy produkcyjnej. Jest także odpowiedzialny za dopilnowanie, by warunki panujące na linii produkcyjnej odpowiadały obowiązującym przepisom BHP, a pracownicy mieli zapewnione bezpieczeństwo. Ciągle dąży do optymalizowania aktualnych procesów, by produkcja przebiegała w sposób możliwie płynny i bez przestojów.

Kolejnym z zadań należących do koordynatora produkcji zakładu jest ustalanie planów produkcyjnych na przyszłość, działając w porozumieniu z przedstawicielami innych działów.

Jakie kompetencje są potrzebne na stanowisku koordynatora?

Wśród najczęściej pojawiających się wymagań widnieje wyższe wykształcenie techniczne oraz znajomość narzędzi zarządzania jakością w zakładzie produkcyjnym. Niekiedy wymagane jest doświadczenie jako kierownik produkcji. Chociaż nie jest to wymogiem, warto mieć ukończone szkolenie dotyczące pracy na tym stanowisku i kierowania produkcją. To będzie dużym plusem, wyróżniającym nas pozytywnie na tle innych kandydatów. Równie ważne są kompetencje z zakresu zarządzania, administracji oraz wiedza dotycząca maszyn technologicznych.

Gdy poszukujemy koordynatora produkcji, istotna jest nie tylko wiedza teoretyczna, którą dany kandydat dysponuje. Nie każdy bowiem stanie na wysokości zadania, na tym stanowisku konieczne są odpowiednie cechy charakteru. Jako koordynator lub kierownik produkcji zakładu sprawdzi się osoba o dużym poczuciu odpowiedzialności, odporna na stres i pracę pod presją czasu. Niezbędne są także umiejętności interpersonalne, gdyż praca opiera się w dużym stopniu na komunikacji z ludźmi i sprawnym zarządzeniem ich pracą. Potrzebna jest osoba dobrze zorganizowana, elastyczna, która potrafi się dostosować w razie potrzeby.