Metoda 5S – co to jest? Jak ją wdrożyć?

porządek na stanowisku pracy

Lean Manufacturing i wywodzące się z niego Lean Management wywołały prawdziwą rewolucję w podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem. Do „szczupłego zarządzania” zalicza wiele metod i narzędzi, które jednocześnie łączą się ze sobą i uzupełniają nawzajem. Jedną z nich jest metoda 5S.

Czym jest metoda 5S?

5S służy do optymalnego i uporządkowanego zorganizowania miejsca pracy. Nazwa tej metody jest jednocześnie skrótem pochodzącym od 5 japońskich słów, będących zarazem nazwami poszczególnych etapów. Kolejno następujące po sobie kroki pomagają zarówno uporządkować i urządzić ergonomiczne miejsce pracy, jak i utrzymać ten stan na dłużej.

Na 5S składa się, tak jak nazwa sugeruje, 5 faz:

Seiri

Seiri, czyli Selekcja. Po pierwsze przeglądamy wszystkie rzeczy i dzielimy je na trzy kategorie: potrzebne, niepotrzebne i wkrótce potrzebne. Następnie wszystkie przedmioty, które zaklasyfikujemy do zbędnych, muszą zostać usunięte.

Seiton

Seiton = Systematyka. Gdy oczyścimy miejsce pracy ze wszystkich niepotrzebnych przedmiotów, czas na ich właściwe ułożenie. Każda rzecz powinna mieć swoje stałe, niezmienne miejsce. Im częściej z korzystamy z danego narzędzia, tym łatwiejszy powinien być do niego dostęp. Celem tego kroku jest zaoszczędzenie czasu, który zazwyczaj traci się na szukanie i przynoszenie narzędzi pracy.

Seiso

Po polsku Seiso to Sprzątanie. Stanowisko pracy powinno być regularnie sprzątane i utrzymywane w czystości. Dzięki temu można je kontrolować i wcześnie wykrywać wszelkie awarie.

Seiketsu

Seiketsu oznacza Standaryzację. Utrzymywanie stanowiska w nienagannym stanie i optymalnie zorganizowanego pozwala w razie potrzeby na zamianę stanowisk pomiędzy pracownikami, bez wpływu na efektywność pracy.

Shitsuke

Wszystkie poprzednie kroki prowadzą do Shitsuke, czyli Samodyscypliny. W filozofii Kaizen żaden proces nigdy nie jest ukończony ostatecznie dlatego osiągnięty efekt to zaledwie początek. Utrzymując miejsce pracy w idealnym porządku, należy w dalszym ciągu poszukiwać lepszych rozwiązań i dążyć do dalszej optymalizacji.

Korzyści ze stosowania metody 5S

Szkolenie z metody 5S to koszt, który się szybko zwróci. Prawidłowo zorganizowane stanowisko przekłada się na efektywniejszą i wydajniejszą pracę. Co więcej, poprawia to także znacznie bezpieczeństwo pracy i zdyscyplinowanie pracownika.