SMED – dlaczego powinieneś wdrożyć je w swojej firmie?

wdrożenie metody smed na produkcji

Wiele firm szuka sposobów na optymalizację procesów produkcji i wykonywania tej samej pracy wysokiej jakości przy jednoczesnej redukcji czasu. Idealnym rozwiązaniem jest wtedy wdrożenie filozofii Lean Manufacturing, które oferuje szereg skutecznych narzędzi Lean do wyeliminowania źródła strat w przedsiębiorstwie. Jednym z takich narzędzi jest SMED, czyli narzędzia stworzonego w celu redukcji czasu przezbrojenia maszyn.

Na czym polega koncepcja metody SMED?

Sama nazwa SMED to skrótowiec, od Single Minute Exchange of Die, co możemy dosłownie rozumieć jako łączny czas przezbrojenia krótszy niż dwucyfrowa liczba, a potocznie możemy to tłumaczyć jako metoda szybkich przezbrojeń. W skrócie chodzi więc o skrócenie czasu przezbrojenia do minimum. Nie zawsze jest to możliwe, by łączny czas przezbrojenia trwał krócej niż 10 minut, ale celem jest przeprowadzenie procesu przezbrojenia maszyny w możliwie najkrótszym czasie. Krótszy czas przestoju maszyny i ograniczenie czynności wewnętrznych pozwala na większą wydajność i obniżenie kosztów produkcji. Pod pojęciem operacji wewnętrznych rozumiemy wszystkie czynności wykonywane przy wyłączonej maszynie. Jako łączny czas przezbrojenia liczymy moment od ukończenia pierwszego wyrobu do wyjścia prawidłowego drugiego produktu.

Etapy metody SMED

Wdrożenie metody SMED odbywa się w kilku krokach. Możemy wyróżnić 4 etapy wdrożenia SMED. Etap 0 to analiza procesu przezbrajania. Zespół wytypowany do obserwacji wykonywania przezbrojenia zbiera wszystkie potrzebne informacje, potrzebne do usprawnień przezbrojeń. W następnym kroku następuje analiza przezbrojenia pod kątem klasyfikacji operacji przezbrojenia. Głównym celem, którego dążymy, jest rozdzielenie zewnętrznych operacji przezbrojenia od wewnętrznych i niemieszanie ich ze sobą. Redukcja czasu czynności wewnętrznych, czyli przy zatrzymanej pracy maszyny, i eliminacja zbędnych czynności są jednym z najważniejszych kroków przy skracaniu czasów przezbrojeń. Dlatego następnym etapem SMED jest przekształcenie operacji wewnętrznych w zewnętrzne, co skutkuje uproszczeniem procesu przezbrojenia. Ostatni etap wprowadzenia metody SMED to dalsze próby uzyskania krótkiego czasu przezbrojenia i wykonywanie czynności jednocześnie lub ich wyeliminowanie.

Korzyści z wdrożenia SMED

Stosowanie metody SMED to nie tylko oszczędności z wynikające z usprawnień przezbrojeń maszyn i skrócenia czasu trwania przezbrojenia. To także większa elastyczność firmy i otwarcie się potrzeby klienta.