Metody zarządzania produkcją — które są najpopularniejsze?

system zarządzania produkcją

By móc w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w naszym przedsiębiorstwie, konieczne jest ustandaryzowanie procesów produkcyjnych. W tym celu wdraża się różne metody zarządzania produkcją. Jakie modele zarządzania możemy wyróżnić? Które spośród nich uchodzą za najskuteczniejsze?

Na czym polega zarządzanie produkcją?

Na początku powiedzmy sobie, czym jest sam proces produkcyjny. W skrócie możemy to opisać jako proces wytwarzania towarów w celu zysku z ich sprzedaży. Na zarządzanie produkcją składa się całość takich procesów jak planowanie produkcji, usystematyzowanie, kierowanie i kontrolowanie działań produkcyjnych. Wdrożenie opracowanych schematów umożliwia optymalizację procesu produkcji i osiągnięcie najlepszej efektywności. Istnieją różne metody wspomagające zarządzanie produkcją, a wybór najskuteczniejszej techniki zależy w dużej mierze od tego, jaki problem chcemy rozwiązać.

Nowoczesne metody zarządzania produkcją

Wśród najpopularniejszych metod organizacji produkcji króluje bez wątpienia Lean Manufacturing i Lean Management. Jako spolszczony odpowiednik używamy określenia „szczupłej produkcji” lub „szczupłego zarządzania”. Kolejną popularną metodą, również bazującą na metodologii opracowaną przez Toyotę, jest metoda Kanban. Metodą koncentrującą się zwłaszcza na zarządzaniu zapasami jest Algorytm MRP, czyli Planowanie zapotrzebowania materiałowego. Z kolei jedną z najstarszych metod jest Benchmarking, czyli analiza porównawcza.

Czym różnią się poszczególne systemy zarządzania produkcją?

Każda z wymienionych wyżej metod niesie ze sobą określone korzyści. Przy wybieraniu najlepszej metody należy się zastanowić, która strategia pasuje najlepiej do profilu działalności przedsiębiorstwa.

Lean Manufacturing/Lean Management/Lean Production

Głównym celem systemu zarządzania Lean jest ograniczenie marnotrawstwa w firmie, przy jednoczesnym oferowaniu wysokiej jakości produktu. Marnowanie zasobów jest rozumiane tutaj bardzo szeroko: od marnowania zasobów, czasu, powierzchni po niewykorzystywanie w pełni potencjału pracowników i złą organizację pracy pracownika.

Kanban

Proces zarządzania jakością w strategii Kanban odbywa się w myśl zasady „7 x żadnych” (braków, opóźnień, zapasów, kolejek, bezczynności, zbędnych operacji oraz przemieszczeń). Racjonalizacja organizacji produkcji polega na wyeliminowaniu nadprodukcji i wytwarzaniu zapasów, dopiero wtedy, gdy pozbędziemy się starych zapasów.

Algorytm MRP

Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego (system MRP) opiera się na wykorzystaniu algorytmu do częściowej automatyzacji produkcji. Oprogramowanie jest odpowiedzialne za dokładne planowanie produkcji, zakupów oraz transferu zapasów. Dzięki systemowi zarządzania MRP możliwe jest wykonywanie wszystkich powtarzalnych i czasochłonnych czynności przy pomocy komputera, podczas gdy planiści i pracownicy działu zakupów mogą się skupić na innych, bardziej skomplikowanych zadaniach.

Benchmarking

Strategia zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym metodą Benchmarkingu opiera się na ciągłym doskonaleniu procesu produkcji danej firmy. Odbywa się to poprzez obserwację realizacji procesu produkcyjnego w konkurencyjnych przedsiębiorstwach oraz implementację tych metod we własnej firmie.