Na czym polega zarządzanie projektami?

zarządzanie projektem

Każdy projekt, niezależnie od jego wielkości, potrzebuje osoby, która pokieruje działaniami zespołu projektowego. Jest to tzw. project manager wyznaczony do zarządzania projektem. Na czym dokładnie polega project management i obowiązki czekają na kierowników projektów? Jakich osób się poszukuje do zarządzania projektami?

Project management — co to jest?

Przy realizacji projektu niezbędna jest kontrola i planowanie, w przeciwnym razie szybko zapanuje chaos. Dlatego zespół projektowy nadzoruje taka osoba jak project manager, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem pracy i pilnuje harmonogramu realizacji projektów.

Co należy do obowiązków kierowników projektów?

Zarządzanie projektami nie ogranicza się wyłącznie do kontroli uczestników projektów. Kierownik projektu jest odpowiedzialny za planowanie projektu. Pierwszym etapem jest analiza rynku i sporządzenie biznesplanu. Następnie przystępuje do organizacji działania zespołu, przydziela poszczególne zadania oraz ustala czas trwania. Project manager jest tą osobą, do której zgłaszają się członkowie zespołów projektowych w razie pojawienia się jakichkolwiek trudności.

Jaki umiejętności są potrzebne do zarządzania projektami?

By móc pracować jako project manager, konieczna są umiejętności w zakresie zarządzania innymi. Taką wiedzę można nabyć np. podczas szkolenia z zarządzania projektami. Takie szkolenie np. online pozwoli nabyć praktyczne umiejętności z zakresu organizacji pracy, efektywne zarządzanie jakością lub prawidłowe rozdzielanie zadań w zespole projektowym.

Oprócz tego, jeśli planujemy pracę w project management, warto się zastanowić, czy mamy do tego predyspozycje. Na osobie odpowiedzialnej za zarządzanie projektami ciąży duża odpowiedzialność. Wymaga to nie tylko znajomości metodyki zarządzania projektami i różnych narzędzi do organizacji, które można poznać w trakcie kursu, ale i odpowiedniego charakteru. Kierownik projektu to osoba odporna na stres i zmiany, która potrafi szybko i analitycznie myśleć. Musi być także komunikatywna i dobrze zorganizowana. Obok wiedzy wymagana jest kreatywność, bo w czasie realizacji projektu można napotkać rozmaite trudności na drodze do celu. Kolejnym problemem w zarządzaniu projektem może być brak zdolności przywódczych.