Nadzór metrologiczny — czy jest potrzebny?

nadzór metrologiczny

Kiedy pojawia się obowiązek nadzoru metrologicznego? Wykonywanie pomiarów sprzętem, który nie podlega stałej kontroli metrologicznej, może przyczynić się nie tylko strat spowodowanych błędnym wskazaniem przyrządów pomiarowych. W niektórych przypadkach wpływać na bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego. Które przyrządy pomiarowe muszą prawnej kontroli metrologicznej? Kiedy pojawia się konieczność regularnego nadzoru pomiarowego?

Na czym polega prowadzenie nadzoru metrologicznego?

Pod pojęciem nadzoru metrologicznego rozumiemy działania podejmowane w celu sprawdzania przyrządów pomiarowych. Przeprowadza się kontrolę wiarygodności pomiaru, jego dokładność, a także usprawnia samo funkcjonowanie samego urządzenia pomiarowego. Jako przykładowe działania możemy wymienić wzorcowanie, walidację, legalizację lub sprawdzanie okresowe.

Kiedy urządzenia powinny podlegać nadzorowi regularnie?

Podczas stosowania przyrządów pomiarowych do celów mających bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo społeczeństwa obowiązek regularnej kontroli jest regulowany według przepisów. Dotyczy to np. takich dziedzin przemysłu jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny lub kosmetyczny. Podczas użytkowania przyrządów pomiarowych do mierzenia m.in. temperatury i wilgotności w takich urządzeniach jak lodówki, zamrażarki, chłodnie oraz magazyny do przechowywania leków i kosmetyków konieczny jest dokładny i wiarygodny pomiar.

Kto odpowiada za nadzór metrologiczny?

By zapewnić poprawność prowadzonych pomiarów, najlepiej zdać się na laboratoria pomiarowe, które dysponują sprawdzonym sprzętem, zapewniając spójność pomiarową oraz które mogą udzielać legalizacji przyrządów pomiarowych. By móc zapewnić poprawność prowadzonych procesów potrzebne jest zarówno odpowiednie zaplecze techniczne, jak i dysponowanie odpowiednią wiedzą z zakresu metrologii. W razie potrzeby laboratoria są też w stanie dopasować usługę. Na przykład opracować system zarządzania urządzeniami pomiarowymi, do wdrożenia na miejscu przez techników zakładowych.

Dlaczego warto poddawać urządzenia pomiarowe regularnej kontroli?

Oprócz kontroli wynikających z przestrzegania przepisów warto regularnie przeprowadzać działania sprawdzające poprawność wskazywanych wyników, nawet jeśli nie narzucają nam tego przepisy i nie ma obowiązku prawnej kontroli. Rzetelne wyniki pomiarowe pozwalają uniknąć błędów produkcyjnych, a tym samym uniknąć kosztów generowanych przez straty. Buduje to także pozytywny wizerunek marki na tle konkurentów i pozwala cieszyć się gwarancją dobre jakości.