Norma ISO 50001 – co daje nam system zarządzania energią?

ograniczenie zużycia energii w przedsiębiorstwie

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO ma niebagatelny wpływ na wiele dziedzin naszego życia, nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie normy ISO w celu doskonalenia systemu zarządzania. Dziś skupimy się w szczególności na systemie zarządzania energią, czyli normą ISO 50001. Czego dokładnie ona dotyczy?

Norma ISO 50001 – co daje nam system zarządzania energią?

Wdrożenie systemu zarządzania energetycznego ma na celu osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej. Oprócz niezaprzeczalnie pozytywnego wpływu na środowisko naturalne, do zalet poprawy wydajności energetycznej należy zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie, obniżenie ponoszonych kosztów. Wymagania ISO są uniwersalne, tak, aby można je było niemal w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego wielkości i branży.

Jaki jest cel wdrożenia normy? Co zyskujemy dzięki certyfikacji ISO?

O ile standard ISO nie jest obowiązkowy, to już uzyskanie certyfikatu ISO może zapewnić przedsiębiorstwu wiele korzyści. W wielu państwach prowadzi się działania dotyczące nadmiernej konsumpcji energii i skoncentrowane na redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń. Dzięki wdrożeniu normy energetycznej firma może się lepiej przygotować na nadchodzące zmiany i dostosować do nowej polityki energetycznej. Optymalizacja zużycia energii przyczynia się również do sporych oszczędności na tle kosztów energii w przedsiębiorstwie poprzez zwiększanie efektywności energetycznej przy lepszej wydajności pracy.

Monitorowanie zużycia energii pozwala także na ulepszone zarządzanie ryzykiem w firmie i skuteczny system zarządzania w momencie wystąpienia kryzysu energetycznego.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym powodem, jest wyróżnienie się na tle konkurencji i budowanie pozytywnego wizerunku w oczach potencjalnych klientów. Obecnie konsumenci są coraz bardziej świadomi tego, jak niszczycielski wpływ na środowisko naturalne ma produkcja na taką skalę, jaką obecnie przyjęła. Certyfikacja ISO jest dowodem na to, że dane przedsiębiorstwo faktycznie przyczynia się do redukcji zużycia zasobów energetycznych. Międzynarodowa norma ISO znajduje zastosowanie na całym świecie, dlatego pozwala to firmie otworzyć się na nowe, potencjalne rynki zbytu.

Certyfikat ISO systemu zarządzania energetycznego — czy trudno go uzyskać?

Pierwszym krok, by uzyskać certyfikację systemu zarządzania energią, to wdrożony system zarządzania, spełniający wymagania systemu zarządzania ISO 50001. Proces ten przebiega łatwej, jeśli w przedsiębiorstwie są już zaimplementowane inne normy ISO, jak np. system zarządzania środowiskowego ISO 14001 czy system zarządzania bezpieczeństwem ISO 45001. Certyfikat na 3 lata przyznaje akredytowana jednostka certyfikująca, po przeprowadzaniu audytu energetycznego. Co roku przeprowadza się też audyt funkcjonowania systemu zarządzania i w przypadku wykrycia rażących uchybień może być on cofnięty.