Mierzenie i normowanie czasu pracy — do czego jest potrzebne?

normowanie czasu pracy

Czas wykonania pracy to jeszcze nie wszystko. Jeszcze ważniejsza niż długość czasu pracy jest jej jakość. W filozofii Lean dużą rolę przywiązuje się do eliminacji marnotrawstwa, do której zalicza się również straty czasu. Z tego powodu powstała potrzeba pomiaru czasu pracy i stworzenia metod normowania czasów pracy. Jakie metody pomiaru są najpopularniejsze i jakie mają zastosowanie w organizacji pracy?

Normowanie czasu pracy — na czym polega?

Procesem normowania czasu pracy nazywamy czynności prowadzące do określania norm czasu i służące do optymalnego wykorzystania czasu pracy. Do ustalania norm pracy należy opierać się na konkretnych danych. Odpowiednie normowanie czasu ma bezpośrednie znaczenie dla optymalizacji procesów produkcyjnych. Wyznaczenie zbyt długiego czasu trwania procesu przyczynia się do pogorszenia wydajności pracy, a z kolei zbyt szybkie tempo pracy jest stresujące i męczące dla pracowników.

Metody pomiaru stosowane do normowania pracy

Odbywając szkolenie „normowanie czasu”, pierwszą rzeczą, jaką poznajemy, są metody pomiaru czasu. Jak już wspomnieliśmy, proces normowania rozkładu czasu pracy powinien bazować na wynikach otrzymanych drogą analizy procesów pracy. Wśród technik normowania czasu możemy wymienić m.in. chronometraż, analizę ruchów elementarnych MTM, obserwacje migawkowe i fotografię dnia oraz metody szacunkowe i porównawcze. Szczególnie popularną metodą do tworzenia norm czasu jest chronometraż. Obserwacja wykonywanej pracy służy zarówno do ustalania norm czasu wykonania, jak i do szukania możliwości lepszego zarządzania procesami pracy.

Kolejną istotną metodą, stosowaną do prawidłowego pomiaru czasu jest fotografia dnia pracy. Mierzenie czasu pracy metodą fotografii dnia pracy to zarazem jedna z najstarszych metod obserwacji czasu pracy, gdzie do przeprowadzania pomiarów czasu podobnie jak przy chronometrażu wykorzystuje się kontrolowanie czasów pracy stoperem. Niezależnie od metody normowania pracy ważne, by pod uwagę brany był przeciętny czas pracy.

Czy wdrażanie organizacji normowania pracy ma sens?

Szkolenie normowanie czasu to koszt, który się szybko zwróci. Wyznaczenie norm pracy, gdzie czas pracy ustala się na podstawie pomiarów czasów uzyskanych z badania czasu pracy metodą analityczną. Pozwala to na ustalenie odpowiednich norm czasowych. We wprowadzaniu harmonogramu czasu pracy ważny jest balans efektywności czasu pracy i tempa pracy, komfortowego dla pracownika.