Proces ciągłego doskonalenia – jak wdrożyć go w swojej firmie?

proces ciągłego doskonalenia

Dążenie do możliwie wysokiej jakości produktu i nieustanne doskonalenie procesów jest esencją filozofii Kaizen, wpisaną w metodologię Lean Manufacturing oraz Lean Management. Jak dokładnie wygląda ciągłe doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie? Co świadczy o skuteczności ciągłego doskonalenia? Zapraszamy do lektury.

Skąd wzięła się idea procesu ciągłego doskonalenia?

Głównym celem systemu ciągłego doskonalenia jest oczywiście poprawa wydajności procesów produkcyjnych i oferowanie danego produktu czy usług o możliwie wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej ceny dla odbiorcy. Istnieje wiele strategii ciągłego doskonalenia, ale do najpopularniejszych możemy zaliczyć z pewnością metodę Kaizen. Kaizen (od japońskich słów kai „zmiana” oraz zen „dobry”) jest jednym z narzędzi metodologii Lean. Podstawowe założenia były częścią już zapoczątkowanego w Japonii Systemu Produkcyjnego Toyoty, a koncepcja zyskała popularność wraz z resztą narzędzi Lean.

Oprócz techniki ciągłego doskonalenia związanych ze „szczupłym zarządzaniem”, czyli metody Kaizen i metody 5S możemy również przykłady innych metod działania firmy jak cykl PDCA oraz Six Sigma.

Jak przebiega wdrożenie ciągłego doskonalenia w firmie?

Według metody Kaizen proces poprawy zarządzania procesami nigdy się tak naprawdę nie kończy. Koncepcja procesu ciągłego udoskonalania zakłada, że nie istnieje taki proces zarządzania jakością, który nie może zostać jeszcze bardziej zoptymalizowany. Wdrożenie strategii ciągłego doskonalenie należy rozpocząć od usprawnienia współpracy wszystkich pracowników wraz z kierownictwem. Zaangażowanie pracowników i ich zmotywowanie jest konieczne do wdrożenia podejścia ciągłego doskonalenia. Według kultury ciągłego doskonalenia każdy pracownik jest odpowiedzialny za wprowadzanie zmian i może zgłaszać ulepszenia wykonywanego przez siebie procesu.

Kolejnym etapem wdrożenia procesu ciągłego jest przeprowadzenie audytu procesów produkcyjnych i wskazanie wszystkich aktualnych problemów. Po zebraniu wyszczególnieniu przeszkód, hamujących wzrost wydajności procesów konieczne jest zaplanowanie i wdrożenie działań zapobiegawczych w celu rozwiązania problemów. Do procesów realizacji działań naprawczych przystępujemy od razu, pamiętając jednak, że celem metody Kaizen jest ewolucja, nie rewolucja. Zmiany powinny być wprowadzane pomału, ale konsekwentnie. Jeśli lista problemów jest bardzo długa, doskonalenie organizacji należy rozpocząć od rozwiązania tylko tych najpilniejszych. Dopiero po przeprowadzeniu działań korygujących i wyeliminowaniu głównych błędów wracamy do drugiego etapu procesu ciągłego doskonalenia i wybieramy kolejną partię problemów do rozwiązania.

Jakie zalety zapewnia wprowadzenie systemu ciągłego doskonalenia?

By rozpocząć proces ciągłego doskonalenia nie potrzeba wiele, tymczasem regularne dbanie o ciągłe doskonalenie organizacji może przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści. Przede wszystkim techniki ciągłego doskonalenia pozwalają zagwarantować stałą i niezmienną jakość produktu lub oferowanej usługi. Z kolei wzrost wydajności procesów produkcyjnych pozwala zaoszczędzić koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo i zapewnić maksymalną efektywność działań pracowników. Dzięki ciągłemu procesowi doskonalenia i skutecznemu rozwiązywaniu problemów wzrasta także motywacja pracowników, którzy czują się osobiście odpowiedzialni i zaangażowani w funkcjonowanie firmy.