Wzrokowa ocena powierzchni VDA 16 – czy warto?

elementy dekoracyjne pojazdu

Konieczność dostosowania się do wymagań klienta i duża konkurencja panująca na rynku przemysłu motoryzacyjnego wymusza na producentach z branży automotive poszukiwanie coraz to nowszych sposobów na ulepszenie kontroli jakości. Usprawnienie systemu zarządzania jakością to jednocześnie efektywna metoda na obniżenie ryzyka pojawienia się reklamacji. Pomóc w tym może m.in. procesu VDA 16. Kto skorzysta na znajomości wymagań VDA?

VDA 16 – czym jest?

Sam skrótowiec VDA powstał od niemieckiej nazwy stowarzyszenia przemysłu motoryzacyjnego VDA – Verband der Automobilindustrie. Do zakresu działalności tej organizacji należy też m.in. opracowywanie standardów jakości, które wydawane są w formie podręcznika. Wymagania podręcznika VDA 16 dotyczą konkretnie oceny powierzchni dekoracyjnych elementów pojazdów w motoryzacji.

Wyszczególniono zwłaszcza wymagania dotyczące warunków przeprowadzania badania jakości wyrobu gotowego. Przy określaniu wymagań uwzględniono m.in. takie czynniki jak barwa światła i jego natężenie, rodzaje symboliki używanie oświetlenia. VDA 16 do oceny jakości wyrobów zalicza także procentowy udział odrzutów i wytyczne dotyczące zamierzonych kosztów.

Ocena powierzchni dekoracyjnych wg wytycznych VDA 16 – komu są potrzebne szkolenia VDA?

Specyficzne wymagania klientów mogą być niekiedy ciężkie do spełnienia. Uprawnienie procesów produkcyjnych i elastyczne dopasowywanie się do wymagań klienta pozwoli wyróżnić się pozytywnie na tle konkurencji. Podręcznik VDA 16 jest skierowany do wszystkich pracowników przemysłu motoryzacyjnego. Znajomość tych wytycznych jest niezwykle pomocna. I to zarówno podczas wstępnego omawiania projektu z klientem, jak i podczas oceny poziomu jakości wyrobu gotowego. Ukończone szkolenie VDA przyda się również podczas procesu projektowania i realizacji wyrobu. Może być dobrym wyborem także dla do inżynierów jakości i technologów.

Korzyści ze wdrożenia systemu ocen wg VDA 16

Zastosowanie zasad VDA 16 do planowania jakości wyrobu pozwoli uniknąć zbędnych przestojów, spowodowanych zbyt późnym ustaleniem specyfikacji technicznej. Usprawnienie systemów zarządzania jakością pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia reklamacji, spowodowane zbyt późnym wykryciem wady. Dostosowanie swoich procesów zarządzania jakością do wymagań klienta niemieckiego pozwoli dołączyć niemieckiego łańcucha dostaw i poszerzyć zakres swojej działalności o nowe rynki zbytu.

Dla planowania jakości znaczenie ma również to, w jaki sposób urządzono stanowisko kontrolne. VDA 16 precyzuje np. takie zmienne jak odpowiednia odległość czy rola oświetlenia. Wzrokowa ocena powierzchni dekoracyjnych musi być przeprowadzona w sprzyjających warunkach. Tylko wtedy można mieć pewność, że kontrola wykryje wszystkie defekty.